Stemwerkplaats en zingerij
PerSonare
‘...de mens speelt immers alleen
indien hij in de volle betekenis van het woord mens is,
en hij is dan geheel mens, indien hij speelt.’
Friedrich Schiller